No5078女神尤妮丝Egg大理旅拍皮质短裙露蕾丝袜秀魔鬼身材诱惑写真54P尤妮丝秀人网

No5078女神尤妮丝Egg大理旅拍皮质短裙露蕾丝袜秀魔鬼身材诱惑写真54P尤妮丝秀人网

又云∶人眠,勿以脚悬蹋高处,久成肾水及损房,足冷。然后纳诸方寸修之,非但明目,乃亦延年。

夫五行异质,四时异气,皆不能外乎阴阳。鱼玄子张云∶除胸膈中客热,移易五脏气,续筋骨。

即欲求子,何可得泻? 故男感坚强,女动辟张。

中心为绛宫,此中丹田也;其中真人字子丹,一名光坚,赤衣也。煮橘皮,淳饮之佳。

又云∶夫欲令儿子吉良者,交会之日当避景丁日及弦、望、朔、晦、大风、大雨、大雾、大寒、大暑、雷、电、霹雳、天地昏冥、日月无光、虹霓、地动、日月薄蚀,此时受胎,非只百倍损于父母,生子或喑、、聋、KT顽愚、癫狂、挛跋、盲眇、多病,短寿、不孝、不仁,又避火光星辰之下,神庙佛寺之中,井灶、清厕之侧,坟墓尸KT之旁,皆悉不可。《陶景注》云∶似菘而有毛,味KT。

《养生要集》云∶青牛道士云∶人不欲使乐,乐人不寿。丙午日食生心瘕损肝气,五鬼起于内,致不祥。

Leave a Reply